اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    کاوشگر

  • :نــام

    صنعتگر

  • :خصوصیات

    درونگرا, حسی, منطقی, ادراکی

درباره ی شخصیت

    این افراد طبق آمار تقریبا ۴ درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در این تیپ شخصیتی افراد دارای جنبه های: درونگرایی، حسی، ادراکی و منطقی است. آن ها افرادی کنجکاو هستند که به استقلال اهمیت می دهند و معمولا کسی نمی تواند به راحتی سر از کار آن ها در بیاورد. قدرت ریسک بالایی دارند و خیلی بر اساس انتظارات دیگران عمل نمی کنند.واقعیت های ملموس برای آن ها مهم است و سعی می کنند وقت خود را هدر ندهند. به منظم بودن اهمیت می دهند و زیاد به جزئیات توجه نمی کنند. چندان اجتماعی و معاشرتی نیستند و از کارهای پر خطر استقبال می کنند.