اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    نگهبان

  • :نــام

    بازپرس

  • :خصوصیات

    درونگرا, حسی, منطقی, قضاوتی

درباره ی شخصیت

    تقریبا ۱۲ درصد از کل جمعیت هستند و آنها ترجیح می‌دهند تا از دانسته‌هایشان در جهت کسب تجربیات و بکارگیری آنها در کاربردهای عملی استفاده کنند. اطلاعاتی مورد اعتماد این افراد است که دارای یک روند منطقی، ساختار منظم و مسیری قدم به قدم باشد. این گروه از بچه‌ها احتیاج دارند تا از جزئیات کاری را که به آن مشغولند آگاه باشند و بدانند که این اطلاعات به چه طریقی به درد زندگی آنها می‌خورد. آنها برای فکر کردن از روش‌های خطی، منظم و بسیار سیستماتیک استفاده می‌کنند.