اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    کاوشگر

  • :نــام

    هنرمند

  • :خصوصیات

    درونگرا, حسی, احساسی, ادراکی

درباره ی شخصیت

    تقریبا ۹ درصد از کل جمعیت هستند و هدف این افراد از یادگیری یافتن لذت‌های زیبایی شناسانه‌است. آنها دوست دارند عواطف‌شان را درگیر فرآیندهای یادگیری‌ای کنند که به آنها کمک می‌کند اطلاعات بدست آمده را حفظ کنند. یادگیری فعال، مشارکت و درگیری حسی پایه‌های اصلی آنها برای یادگیری است. آنها لازم دارند بصورت شخصی درگیر مسله آموزش شوند.

    هرچند آنها احتیاج دارند تا بطور فعالانه با فرآیند یادگیری درگیر شوند، با اینحال مانند همه درونگراها قبل از طرح کرده ایده‌شان در جمع، به فرصتی احتیاج دارند تا درباره آنچه می‌خواهند بگویند فکر کنند. این افراد در یادگیری جزئیات محورند و به جزئیات بیش مفاهیم کلی و نظریه‌ها اهمیت می‌دهند. آنها به سرعت یاد می‌گیرند و به خوبی اطلاعات را بخاطر می‌سپارند خصوصا زمانی که این اطلاعات با ارزش‌های انسانی و شخصی‌شان درآمیخته شده باشد. دانش کاربردی ارزش بسیار زیادی برای یک این افراد دارد. آنها به سرعت می‌توانند به اطلاعات گذشته متصل شوند و بخوبی می‌توانند دانش بدست آمده را طبقه بندی کنند. آنها متخصصان ذاتی در به حافظه سپردن، عملی کردن و به تجربه در آوردن اطلاعاتند با وجود همه این ویژگی‌ها، بعضی وقت‌ها آنها رو به بی کیفیت انجام دادن کارها می‌آورند.بیشترین حس خوشایندی که آنها در مسیر یادگیری بدست می‌آوند زمانی است که این آموزه‌ها برای آدمهای دیگر و بالاخص اطرافیان‌شان مفید فایده باشد.