اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    تحلیلگر

  • :نــام

    معمار

  • :خصوصیات

    درونگرا, شهودی, منطقی, قضاوتی

درباره ی شخصیت

    تقریبا ۲ درصد از کل جمعیت هستند و این افراد به وسیله جستجو برای رسیدن به جواب‌ها انرژی می‌گیرند، به وسیله آموختن چرایی‌ها رشد می‌کنند، به راحتی چیزهای جدید را یاد می‌گیرند و با دقت بالایی اطلاعات دیداری را بیاد می‌آورند.