اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    دیپلمات

  • :نــام

    حامی

  • :خصوصیات

    درونگرا, شهودی, احساسی, قضاوتی

درباره ی شخصیت

    تقریبا یک و نیم درصد از کل جمعیت را تشکیل میدهند و این افراد به وسیله کشف و برقراری ارتباطات میان انسان‌ها، عواطف و احساسات آنها، ارزش‌ها و آگاهی‌ها انرژی می‌گیرند. آنها افرادی آینده‌نگر هستند که همیشه به دنبال پیدا کردن احتمالات می‌گردند و معمولا به استعاره‌ها و معانی که در پس اتفاقات وجود دارند فکر می‌کنند. این نوع از افراد دانش‌آموزانی وظیفه محور هستند و از پیداکردن روابط میان موضوعات و کشف ارتباطات میان اطلاعاتشان لذت می‌برند. آنها به بازی کردن با ایده‌ها و احتمالات علاقمندند. آنها هدف آموزش را راهی برای توسعه و رشد شخصی می‌دانند.