اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    کاوشگر

  • :نــام

    بازیگر

  • :خصوصیات

    برونگرا, حسی, احساسی, ادراکی

درباره ی شخصیت

    تقریبا ۵.۸ درصد از کل جمعیت و آنها بیش از هر تیپ شخصیتی دیگر افرادی هستند که به وسیله فعالیت های عملی یاد میگیرند. آنهای کارکردهای عملی و تجربه‌های دنیای عینی را به هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند. هرچند این افرادارزش بسیاری برای اطلاعات و دانش های کلی قائلند با اینحال همچنان به یک روند منطقی احتیاج دارند تا این اطلاعات کلی را به الگوها و فرم‌های عینی تبدیل کنند. این طیف از دانش‌آموزها بسیار اجتماعی‌اند و به تعامل و فعالیت فیزیکی در حین یادگیری نیازمندند. خودآگاه و با انگیزه اند و به تجربه‌های جدید و اطلاعات بدست آمده از تعاملات کلامی بها می‌دهند. آنها قادرند تا به وسیله بکارگیری آموزه‌هایشان دیگران را در مسیر شادی و لذت قرار بدهند.