اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    تحلیلگر

  • :نــام

    مناظره گر

  • :خصوصیات

    برونگرا, شهودی, منطقی, ادراکی

درباره ی شخصیت

    تقریبا ۲.۳ درصد از کل جمعیت هستند و آنها دانش‌آموزانی باهوش، خلاق و خیالپردازند. آنها به راحتی می‌توانند یک مساله را از ابعاد مختلف ببینند. آنها به چالش کشیده‌ شدن و تلاش برای یادگیری موضوعات و مفاهیم پیچیده را دوست دارند خصوصا اگر این موضوعات کاربردهای عملیاتی نیز داشته باشند. این گروه از بچه‌ها دانش‌آموزانی منعطف‌ و در عین حال خستگی‌ناپذیرند که به پویایی و یادگیری ممتد نیازمندند. آنها به وسیله ایده‌ها والهام‌ها برانگیخته و تهییج می‌شوند.