اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    تحلیلگر

  • :نــام

    فرمانده

  • :خصوصیات

    برونگرا, شهودی, منطقی, احساسی

درباره ی شخصیت

    تقریبا ۱ درصد از کل جمعیت آنها دانش‌آموزانی با قدرت تحلیل بسیار بالا هستند، به نظریه‌ها بسیار علاقمند و در عین حال به دنبال کاربردهای عملی و عینی اطلاعاتی که بدست می‌آورند هستند. سرعت درک آنها بسیار بالاست و به وسیله نظریه‌ها و ایده‌ها برانگیخته و هیجانزده می‌شوند. این دسته از دانش‌آموزان برای درستی و چیرگی بر اطلاعات ارزش فراوانی قائل هستند و با هدف پیدا کردن پاسخ‌های اصیل و خلاقانه برای مساله‌ها، به جستجو می‌پردازند. می‌توان آنها را کمالگراهایی در مسیر یادگیری دانست. این افراد اندیشمندانی نظری و محض هستند. آنها با دستاوردهایشان انگیزه می‌گیرند و از درگیر بودن با چالش‌ها لذت می‌برند. آنها رهبرانی ذاتی هستند.